Seneste aktiviteter på facebook
 
Modtagelsesklasserne
 
0000001181.jpg
0000001184.jpg
0000001188.jpg
0000001186.jpg
0000001183.jpg
0000001185.jpg
 
Sprogdrenge bordfodbold
Formål
Målet med undervisningen er at sikre den nødvendige dansksproglige kompetence og vedligeholde/udvikle de skolekundskaber, der allerede er indlært. Samlet set skal undervisningen efterfølgende gøre det muligt for den unge at indgå i det ordinære uddannelsessystem.
Samtidig arbejdes der med at give de unge grundlaget for en positiv flerkulturel identitet og udvikle brugbare kulturelle kompetencer.
 
drenge i mad
Målgruppe
Der er tale om et udvidet modtagelsestilbud på 8. – 10. klassetrin for unge tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter de er fyldt 14 år eller umiddelbart før. Aldersgruppen omfatter unge i alderen 14 – 17 år.
 
Indhold
Der undervises i klasser med ca. 12 elever. Skoleåret følger folkeskolens feriekalender.
Det samlede timetal udgør 35 timer/uge i 40 uger/år. Der er primært fokus på undervisning i dansk, derudover undervises der også i matematik, engelsk, idræt og forskellige valghold.


Senest opdateret 31.01.2017 10:39 af LS