Gå til sideindhold

Info om Klar Parat

Ungdomsskolens tilbud til unge der er erklæret ikke-uddannelsesparat (eller som er i risiko herfor).

 

8 ugers forløb på Domus.
Der afvikles 4 hold om året efter følgende plan i skoleåret 2021/22:

 

Periode 1 :   16. august  - 8. oktober 2021:                       deadline for visitation 17.06.2021

Periode 2 :   25. oktober - 17. december 2021 :               deadline for visitation 23.09.2021

Periode 3 :   10. januar  - 11. marts 2022:                          deadline for visitation 09.12.2021

Periode 4 :   28. marts - 3. juni 2022 :                                deadline for visitation  08.03.2022

 

Kontakt:

Afdelingsleder Finn Knutzen – finkn@vejle.dk – 21 45 33 51

 

MILIFE er et omfattende undervisningskoncept, der omhandler personlig kompetenceudvikling for alle børn og unge mennesker. Det er for børn i mellemgruppen, for unge i overbygningen og de der deltager i en ungdomsuddannelse, eller de som endnu ikke har fundet vej til en uddannelse. 

 

MILIFE er baseret på en viden om, at den bedste læring sker i forbindelse med højt selvværd, høj involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter, støttende relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde.

 

MILIFE giver børn og unge mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for at være velfungerende mennesker og for bedre at kunne opnå deres personlige mål. Vi ser, at MILIFE medvirker til, at eleverne klarer sig bedre på deres vej gennem skole og uddannelsessystemet.  Det tager udgangspunkt i tredive personlige og sociale kompetencer som fx at håndtere følelser, løse konflikter, arbejde i grupper, etablere og vedligeholde konstruktive relationer, lære at opstille og nå positive mål, anvende personlige og effektive læringsstrategier, træffe ansvarlige beslutninger blandt meget mere. Senest opdateret 05.07.2021 07:25 af LS