Gå til sideindhold
Fritidshold / Persondatalovgivning

Oplysning om persondatalov

Til: Unge der er tilmeldt aktiviteter på Vejle Ungdomsskole

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

Når du er tilmeldt et hold i Ungvejle, er vi forpligtiget til at  orientere dig om,
at vi indsamler eller modtaget personoplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, 

når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? ............................................... 2

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren .................................................. 2

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger....... 2

4. Kategorier af personoplysninger............................................................................... 2

5. Modtagere eller kategorier af modtagere .................................................................. 2

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer........ 3

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra ................................................................ 3

8. Opbevaring af dine personoplysninger ..................................................................... 3

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering ........................................................... 3

10. Dine rettigheder ........................................................................................................ 3

11. Retten til at trække samtykke tilbage ........................................................................ 3

12. Klagevejledning........................................................................................................ 4

Dette brev er alene til orientering. På næste side finder du en uddybning i forhold til de 

oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Vejle Kommune

29-05-2018

Side 1/ 4

J. nr.: 85.10.11-A26-1-18

Tlf.: 76813900

Mobil:24971097

ungvejle@vejle.dk

Her bor vi:

Ved Sønderåen 1, 

7100 Vejle

Tlf.:

andkk@vejle.dk · www.vejle.dk

Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 8-15:30,Fredag kl. 8-13

Reg. nr. 4597 konto 642 56 03000· CVR Nr. 29189900 · EAN Nr. 5798006361557

Bilag: oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller 

modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune

Skolegade 1

7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00

Mail: post@vejle.dk

CVR-nr.: 29 18 99 00

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Værkmestergade 2

8000 Aarhus C

CVR nr.: 3853 8071 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Tilmeldt aktivitet i Ungdomsskolen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 Ungdomsskoleloven

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

☒ Almindelige personoplysninger

☒ CPR-nummer

Afhængig af de konkrete forhold kan vi behandle følgende personoplysninger: 

☒ Følsomme personoplysninger

☒ Helbredsoplysninger ☐ Fagforeningsforhold

☐ Race eller etnisk baggrund ☐ Biometriske oplysninger

☐ Seksuelle forhold ☐ Genetiske oplysninger

☐ Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning

☐ Oplysninger om strafbare forhold og domme, børne- og straffeattester mv.

Side: 3/4

- 3 -

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

☐ Andre offentlige myndigheder

☒ Databehandlere

☐ Eksterne rådgivere: 

☐ Andre modtagere:

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

☒ Nej ☐ Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

Dine personoplysninger stammer fra Vejle Kommune

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med 

behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger 

er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle 

Kommunes behandling af dine personoplysninger:

 Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig

 Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv

 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig

 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at 

trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Side: 4/4

- 4 -

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde 

mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dkSenest opdateret 24.05.2023 09:22 af LS
Apricore logo