Gå til sideindhold
Projekter / UngX / Optagelsesprocedure

Optagelsesprocedure

1.

Distriktsskolen har i samarbejde med eleven og forældre afprøvet forskellige tiltag for at imødekomme elevens behov. I den forbindelse har der været holdt møder med fx. TCBU, UU og/eller Familieafdelingen og distriktsskolelederen.

 

2.

Eleven, forældre og skole er enige om, at der er brug for et anderledes skoletilbud.

Et skoletilbud med en smal fagrække, høj grad af praktisk undervisning og med stort fokus på at finde den rette vej efter 9. klassetrin.

 

3.

Indstilling til optagelse udfyldes af skolen og sendes til UngVejle

 

4.

Der afholdes vurderingsmøde mellem skole og UngVejle. På baggrund af ansøgningen og vurderingsmødet afgør UngVejle om eleven er i målgruppen.

 

5.

Senest 14 dage efter vurderingsmødet indkalder UngVejle elev og forældre til optagelsessamtale eller sender skriftligt afslag.

 

6.

Optagelsessamtalen foregår på Domus. 

Eleven, forældre, underviser på UngX og ledelse deltager i mødet.

 

7.

Indskrivningen foregår efterfølgende som ved almindelige skoleskift efter frit skolevalg. Distriktsskolen orienteres.

 

Undervisningspligten opfyldes ifølge § 33 stk. 3. Undervisningspligten kan endvidere efter den 7. klassetrin opfyldes ved deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole i henhold til lov om ungdomsskoler.

 Senest opdateret 16.05.2024 12:59 af LS
Apricore logo