Gå til sideindhold
Fritidscentre / Club Midt / Hus 36

Velkommen til Hus 36

Hus 36 er en underafdeling tilhørende Ung Vejle – De tre sociale klubber - Club Midt.

Hus 36 er et pædagogisk tilbud til børn og unge med særlige behov indenfor det socio-emotionelle  område og med generelle indlæringsvanskeligheder.

Hus 36 er et kontrolleret tilbud, hvilket betyder at fremmøde/fravær registreres dagligt.

 

Livsduelighed handler om at have evnen til at få succes på trods af modgang.

At give barnet/ den unge mulighed for at kunne lykkes i sin handlen og at kunne vælge til og fra i forhold til hvad der er mest hensigtsmæssig i forhold til sig selv og det omgivende samfund, ser vi som en stor betydning i forhold til den enkeltes tilegnelse af livsduelighed.

 

I Hus 36 træner vi dagligt forskellige færdigheder så barnet/den unge får gode og sunde forudsætninger for at danne gode relationer og bliver klædt på til at håndtere de udfordringer livet byder på.

Vi arbejder med redskaber der kan være med til at ruste barnet/den unge til at kunne tackle de nedture livets karrusel også giver.

 

I Hus 36 har vi fokus på at vores børn og unge skal:

 

Skal opleve tryghed og støtte

Oparbejde redskaber til at kunne klare udfordringer

Føle sig som en vigtig og bidragende del af fællesskabet i Club Midt/Hus 36.

 

Aktiviteter

Hus 36 tilbyder dagligt aktiviteter som børnene/de unge kan deltage i. Aktiviteterne er mangeartede og gennemføres både inde og ude og i et samarbejde med andre afdelinger i Ung Vejle.

Hus 36 udarbejder en overordnet årsplan og en detaljeret månedsplan der kan ses på Club Midts hjemmeside.

 

Forældre er vigtige samarbejdspartnere.

Hus 36 vægter et tæt og opfølgende forældresamarbejde. Forud for opstart inviteres barnet/den unge og forældre på et forbesøg.

En måned efter opstart afholdes en tryghedssamtale, og ca. en gang i kvartalet afholdes der en statussamtale hvor også barnet/den unge deltager. 

 

Praktiske oplysninger.

Hus 36 følger de samme åbningstider som Club Midt:

Mandag: 13.00- 17.30

Tirsdag:  13.00- 20.30 – mulighed for tilmelding til fællesspisning.

Onsdag:  13.00-17.30

Torsdag: 13.00-17.30

Fredag:   13.00-17.30

 

I skoleferier er der åbent dagligt ml. 11.00-16.00 (Tirsdag 11.00-19.30).

 

Club Midt-Hus 36 tilbyder koloni i udlandet i første uge af skolernes sommerferie, derefter er der lukket 4 uger i sommerferien (Juli mdr.)

 

Indmeldelse

Tilmelding til Hus 36 sker ved direkte henvendelse til Club Midt. Dernæst foretages visitation til specialtilbuddet fra Vejle Kommune – Uddannelse og Læring.

 

Pris: 535,-pr. mdr. (juli er betalingsfri)

 

For yderligere info:

Daglig leder af Club Midt:        
Gitte Damgaard Skaaning        

gidje@vejle.dk                                  

Mobil: 24947817                            

 

 

 

 Senest opdateret 22.04.2024 10:22 af JM
Apricore logo