Gå til sideindhold

Beskrivelse af Kæmperne.

Kæmperne er et socialpædagogisk fritidstilbud til børn og unge med diagnoser indenfor 

ADHD/autismespektret.

Kendetegnene for vores børn og unge i gruppen er at de er fagligt dygtige, men som i mere frie og 

ustrukturerede rammer efter skole, har brug for ekstra hjælp til at indgå i relationer med 

jævnaldrende og støtte til at være i forskellige sociale arenaer. 

Samtidig søger vi at skabe et lærings og mulighedsrum hvor den unge kan blive motiveret og 

udfordret.

Vi ved, at miljøet omkring en unge med diagnose indenfor autismespektret har stor betydning for, 

om han eller hun trives og udvikler sig. Hos os handler samarbejdet med den unge om, at den 

unge skal føle sig accepteret og respekteret som det unikke menneske det er. 

Vi har fokus på at skabe muligheder for den unge så deltagelse i - og bidragelse til samfundet sker i 

et forhold, der står mål med den unges formåen.

I Club Midt har vi alle et ansvar med at hjælpe og rumme hinandens forskelligheder. 

Derfor planlægges og tilbydes der aktiviteter der giver mulighed for venskabsdannelse på tværs af 

Club Midts mange aktiviteter. 

Vi arbejder med at finde alternative meninger, dvs. vi finder og giver løsningsværktøjer, der kan 

hjælpe den unge udfra dennes egne forudsætninger og betingelser.

Hos Kæmperne bærer vores hverdag præg af: 

 Struktur

 Genkendelighed

 Forudsigelighed

Hos Kæmperne er der dagligt tilknyttet to faste pædagoger, det er således de samme voksne de 

unge møder hver dag. 

Forældre er vigtige samarbejdspartnere.

Personalet i Kæmperne vægter et tæt og opfølgende forældresamarbejde. Forud for opstart 

inviteres den unge og forældre på et forbesøg. 

En måned efter opstart afholdes en tryghedssamtale, og ca. en gang i kvartalet afholdes der en 

statussamtale hvor også den unge deltager. 

Udgangspunktet for forældresamarbejdet tager afsæt i samme mål; at den unge trives og er i en 

god og sund social udvikling.

Vi har et højt kommunikationsniveau og vi er tilgængelige. Nogen af vores børn/unge kan svinge i 

dagsform – og så er det vigtigt at vi kan støtte op omkring barnet/den unge så det får en god dag –

så tøv ikke med at kontakte os med stort eller småt.

For os er det vigtigt at i som forældre ved at vi håndterer eventuelt opståede situationer på stedet. 

Hvis vi vurderer at en situation har været af særlig karakter, kontakter vi jer pr. telefon samme 

dag.

Praktiske oplysninger.

Kæmperne holder åbent:

Mandag: 14.00- 17.30

Tirsdag: 14.00- 20.30 – mulighed for tilmelding til fællesspisning.

Onsdag: 14.00-17.30

Torsdag: 14.00-17.30

Fredag: 14.00-17.30

I skoleferier er der åbent dagligt ml. 11.00-16.00 (Tirs. 11.00-19.30)

Club Midt- Kæmperne tilbyder koloni i udlandet i første uge af skolernes sommerferie, derefter er 

der lukket 4 uger i sommerferien (Juli mdr.) 

Indmeldelse

Tilmelding til Kæmperne sker ved direkte henvendelse til Club Midt. Dernæst foretages visitation 

til specialtilbuddet fra Vejle Kommune – Uddannelse og Læring.

Pris: 510,-pr. mdr. (juli er betalingsfri)

For yderligere info:

Leder af Club Midt: 

Gitte Damgaard Skaaning gidje@vejle.dk Mobil: 24947817

Beskrivelse af Hus 36

Velkommen til Hus 36

Hus 36 er en underafdeling tilhørende Ung Vejle – De tre sociale klubber - Club Midt.

Hus 36 er et pædagogisk tilbud til børn og unge med særlige behov indenfor det socio-emotionelle område.

Hus 36 er et kontrolleret tilbud, hvilket betyder at fremmøde/fravær registreres dagligt.

 

 

Livsduelighed handler om at have evnen til at få succes på trods af modgang.

At give barnet/ den unge mulighed for at kunne lykkes i sin handlen og at kunne vælge til og fra i forhold til hvad der er mest hensigtsmæssig i forhold til sig selv og det omgivende samfund, ser vi som en stor betydning i forhold til den enkeltes tilegnelse af livsduelighed.

 

I Hus 36 træner vi dagligt forskellige færdigheder så barnet/den unge får gode og sunde forudsætninger for at danne gode relationer og bliver klædt på til at håndtere de udfordringer livet byder på.

Vi arbejder med redskaber der kan være med til at ruste barnet/den unge til at kunne tackle de nedture livets karrusel også giver.

 

 

I Hus 36 har vi fokus på at vores børn og unge skal:

 

Skal opleve tryghed og støtte

Oparbejde redskaber til at kunne klare udfordringer

Føle sig som en vigtig og bidragende del af fællesskabet i Club Midt/Hus 36.

 

Aktiviteter

Hus 36 tilbyder dagligt aktiviteter som børnene/de unge kan deltage i. Aktiviteterne er mangeartede og gennemføres både inde og ude og i et samarbejde med andre afdelinger i Ung Vejle.

Hus 36 udarbejder en overordnet årsplan og en detaljeret månedsplan der kan ses på Club Midts hjemmeside.

 

Forældre er vigtige samarbejdspartnere.

Hus 36 vægter et tæt og opfølgende forældresamarbejde. Forud for opstart inviteres barnet/den unge og forældre på et forbesøg.

En måned efter opstart afholdes en tryghedssamtale, og ca. en gang i kvartalet afholdes der en statussamtale hvor også barnet/den unge deltager. 

 

Praktiske oplysninger.

Hus 36 følger de samme åbningstider som Club Midt:

Mandag: 13.00- 17.30

Tirsdag:  13.00- 20.30 – mulighed for tilmelding til fællesspisning.

Onsdag:  13.00-17.30

Torsdag: 13.00-17.30

Fredag:   13.00-17.30

 

I skoleferier er der åbent dagligt ml. 11.00-16.00 (Tirsdag 11.00-19.30).

 

Club Midt-Hus 36 tilbyder koloni i udlandet i første uge af skolernes sommerferie, derefter er der lukket 4 uger i sommerferien (Juli mdr.)

 

Indmeldelse

Tilmelding til Hus 36 sker ved direkte henvendelse til Club Midt. Dernæst foretages visitation til specialtilbuddet fra Vejle Kommune – Uddannelse og Læring.

 

Pris: 510,-pr. mdr. (juli er betalingsfri)

 

For yderligere info:

Leder af Club Midt:

Gitte Damgaard Skaaning

gidje@vejle.dk

  Mobil: 24947817

 

 

 

Regler for Club Midt

REGLER FOR CLUB MIDT

 

HVIS DIT BARN IKKE HAR 

VÆRET I SKOLE, KAN 

BARNET IKKE KOMME I 

KLUB. 

 

MED VENLIG HILSEN 

PERSONALET

Retningslinjer for måltider / bar

Retningslinjer for måltider / indkøb i baren.

Club Midt tilbyder fællesspisning en gang i måneden.

Første gang er tirsdag d. 17.august 2021.

Du kan tilmelde dig til vores gratis fællesmåltid, hvor inspirationen til maden er hentet 

fra dine forældre, et hjemland, gode livretter mm.

Vi bestræber os på at få dine forældre med i køkkenet til madlavningen og efterfølgende 

spisning.

Klubtilbuddet, er på tirsdage hvor vi har fællesspisning fra 17.30 til 19.00. 

Er du ikke tilmeldt, må du gå hjem og komme igen kl. 19.00.

 

Vore personale skelner ikke mellem halalslagtet oksekød eller ikke halalslagtet 

oksekød/lam/kylling mm. men udelukkende på om kødet, samt ingredienser er uden 

svineprodukter. Vi kan derfor ikke garantere at vi anvender halalslagtet oksekød.

Anvender vi kylling er det som udgangspunkt altid halalslagtet.

Hvis vi tilbyder retter indeholdende svinekød, tilbydes der et alternativ der ikke 

indeholder svinekød som f.eks.: Frikadeller og persillesovs / grønsagslasagne eller 

boller i karry / kylling i karry 

Dog bedes opmærksomheden rettet mod: ”Hvis du vil være helt sikker på at dit 

måltid indeholder halalslagtet kød skal du spise hjemme” 

Ved højtider afholder vi påskefrokost, julefrokost, Eidfest, sommerfrokost m.m.……

På øvrige tirsdage har Baren udvidet sit sortiment og sælger toast, burgere, frugt mm.

I baren kan man fredag vælge chips og slik med eller uden gelatine. Slikket opbevares i 

særskilte beholdere, så der ikke bliver blandet slik forud for sit valg.

På tirsdage uden fællesspisning må man købe for 30,- i alt i baren. Fordelt med kr. 15,-

til eftermiddag og kr. 15,- til aftensmad.

Med venlig hilsen

Personalet i Club Midt

Beskrivelse af pigeklub

Velkommen i pigeklub mandag kl. 17.30-19.00.

I Club Midt støtter vi vores børn og unge gennem inkluderende aktiviteter og 

udviklende fællesskaber.

Vi ved, at gode relationer betyder rigtig meget for børn og unges trivsel og 

udvikling. I klubben har vi vores pigeklub; her giver vi plads og rum til ekstra 

nærvær sammen med kendte voksne og jævnaldrende veninder og

kammerater.

I pigeklubben mødes vi mandage kl. 17.30, hvor vi spiser sammen. Efter 

spisning har vi planlagt en fællesaktivitet frem til kl. 19.00. 

Aktiviteten kan være med til at få styrket sin fællesskabsfølelse, sit selvværd 

og sin selvforståelse gennem vores tilrettelæggelse af forskellige 

interesseområder som for eksempel makeup, tegning, madlavning, spil, ture 

mm. 

Personalet i pigeklubben laver en månedsplan over de forskellige aktiviteter. 

Invitationen til pigeklubben bliver givet til den samme gruppe piger for en 

periode på ca. 3 måneder. Det er gratis at spise og deltage i pigeklubben. 

Vi ønsker at vores piger gives mulighed for at danne venskaber, hygge sig, 

finde fællesinteresser m.m., og hvor vi voksne er aktive medspillere sammen 

med forældrene.

Det er Sanja og Mette der står for pigeklubben, evt. spørgsmål ang. 

pigeklubben kan rettes til en af os via klubbens mobiltelefon.

I pigeklubben hjælper vi hinanden, vi har det sjovt og vi vil gerne have dig 

med. 

Beskrivelse af drengeklub

Velkommen i drengeklub torsdag kl. 17.30-19.00.

I Club Midt støtter vi vores børn og unge gennem inkluderende aktiviteter og 

udviklende fællesskaber.

Vi ved, at gode relationer betyder rigtig meget for børn og unges trivsel og 

udvikling. I klubben har vi vores drengeklub; her giver vi plads og rum til 

ekstra nærvær sammen med kendte voksne og jævnaldrende venner og

kammerater.

I drengeklubben mødes vi torsdage kl. 17.30, hvor vi spiser sammen. Efter 

spisning har vi planlagt en fællesaktivitet frem til kl. 19.00. 

Aktiviteten kan være med til at få styrket sin fællesskabsfølelse, sit selvværd 

og sin selvforståelse gennem vores tilrettelæggelse af forskellige 

interesseområder som for eksempel boldspil, computerspil, ture mm. 

Personalet i drengeklubben laver en månedsplan over de forskellige aktiviteter. 

Invitationen til drengeklubben bliver givet til den samme gruppe drenge for en 

periode på ca. 3 måneder. Det er gratis at spise og deltage i drengeklubben. 

Vi ønsker at vores drenge gives mulighed for at danne venskaber, hygge sig, 

finde fællesinteresser m.m., og hvor vi voksne er aktive medspillere sammen 

med forældrene.

Det er Sanja, Sandro og vores studerende der står for drengeklubben, evt. 

spørgsmål kan rettes til en af os via klubbens mobiltelefon.

I drengeklubben hjælper vi hinanden, vi har det sjovt og vi vil gerne have dig 

med. 

 Senest opdateret 18.11.2021 10:29 af JM