Gå til sideindhold
Fritidscentre / Club Midt / Kæmperne

Kæmperne

Kæmperne er et socialpædagogisk fritidstilbud til børn og unge med diagnoser indenfor ADHD/autismespektret.

Kendetegnene for vores børn og unge i gruppen er at de er fagligt dygtige, men som i mere frie og ustrukturerede rammer efter skole, har brug for ekstra hjælp til at indgå i relationer med jævnaldrende og støtte til at være i forskellige sociale arenaer. 

Samtidig søger vi at skabe et lærings og mulighedsrum hvor den unge kan blive motiveret og udfordret.

Vi ved, at miljøet omkring en unge med diagnose indenfor autismespektret har stor betydning for, om han eller hun trives og udvikler sig.
Hos os handler samarbejdet med den unge om, at den unge skal føle sig accepteret og respekteret som det unikke menneske det er. 

Vi har fokus på at skabe muligheder for den unge så deltagelse i - og bidragelse til samfundet sker i et forhold, der står mål med den unges formåen.

I Club Midt har vi alle et ansvar med at hjælpe og rumme hinandens forskelligheder. 

Derfor planlægges og tilbydes der aktiviteter der giver mulighed for venskabsdannelse på tværs af Club Midts mange aktiviteter. 

Vi arbejder med at finde alternative meninger, dvs. vi finder og giver løsningsværktøjer, der kan hjælpe den unge udfra dennes egne forudsætninger og betingelser.

Hos Kæmperne bærer vores hverdag præg af: 

  • Struktur
  • Genkendelighed
  • Forudsigelighed

Hos Kæmperne er der dagligt tilknyttet to faste pædagoger, det er således de samme voksne de unge møder hver dag. 

Forældre er vigtige samarbejdspartnere.

Personalet i Kæmperne vægter et tæt og opfølgende forældresamarbejde. Forud for opstart inviteres den unge og forældre på et forbesøg. 

En måned efter opstart afholdes en tryghedssamtale, og ca. en gang i kvartalet afholdes der en statussamtale hvor også den unge deltager. 

Udgangspunktet for forældresamarbejdet tager afsæt i samme mål; at den unge trives og er i en god og sund social udvikling.

Vi har et højt kommunikationsniveau og vi er tilgængelige. Nogen af vores børn/unge kan svinge i dagsform – og så er det vigtigt at vi kan støtte op omkring barnet/den unge så det får en god dag – så tøv ikke med at kontakte os med stort eller småt.

For os er det vigtigt at i som forældre ved at vi håndterer eventuelt opståede situationer på stedet. 

Hvis vi vurderer at en situation har været af særlig karakter, kontakter vi jer pr. telefon samme dag.

Praktiske oplysninger.

Kæmperne holder åbent:

Mandag: 14.00- 17.30

Tirsdag: 14.00- 20.30 – mulighed for tilmelding til fællesspisning.

Onsdag: 14.00-17.30

Torsdag: 14.00-17.30

Fredag: 14.00-17.30

I skoleferier er der åbent dagligt ml. 11.00-16.00 (Tirs. 11.00-19.30)

Club Midt- Kæmperne tilbyder koloni i udlandet i første uge af skolernes sommerferie, derefter er der lukket 4 uger i sommerferien (Juli mdr.) 

Indmeldelse

Tilmelding til Kæmperne sker ved direkte henvendelse til Club Midt.
Dernæst foretages visitation 

til specialtilbuddet fra Vejle Kommune – Uddannelse og Læring.

Pris: 535,-pr. mdr. (juli er betalingsfri)

For yderligere info:

Daglig leder af Club Midt:        

Gitte Damgaard Skaaning        

gidje@vejle.dk                                  

Mobil: 24947817                          Senest opdateret 23.01.2024 14:59 af JM
Apricore logo