Seneste aktiviteter på facebook
Partnerskaber
 
Gør en god skole bedre, med Ungdomsskolen
Partnerskaber giver et anderledes og bredere tilbud til jeres skole.
Fordi Ungdomsskolen samler en lang række specialister, kan vi tilbyde forløb med
nogle helt andre undervisningskompetencer, med adgang til grej og materialer, der
ellers ikke ville være muligt at skaffe til et enkelt undervisningsforløb.
Som inspiration er her en gennemgang af nogle af de undervisningsforløb vi for tiden
tilbyder i vores partnerskaber.
 
Kreativitet ,Masterclass madhold, Directors cut, Idræt 2.0, Multimedie produktion, DGI
træner spire, Værksteds hold, Friluftsliv, Comic book drawing, Motion & sundhed,
Teater/musical, Samba, Fablab, Animation, Teknologi hold, Seksualundervisning, Spansk,
Musikforståelse, Smykkesløjd, MTB, 1. hjælp, Science, Creativity og Kunst & design.
Ungdomsskolen tilrettelægger og matcher folkeskolens ønsker for nye valghold, i dialog
med den enkelte skole.
 
Vejle Ungdomsskole har allerede en lang række partnerskabsaftaler blandt skolerne i vejle
 
Og med den store opbakning fra Uddannelse og læring (Med henvisning til forpligtende
samarbejder i den nye skolereform. Paragraf §3 og §9), så er vi sikre på, at et
partnerskab med Vejle Ungdomsskole vil være af interesse for jer.
Vores partnerskaber bygges ud fra en klart defineret kontrakt.
 
Hovedpunkterne i vores kontrakter er:
• Klart formål og mål
• Værdiskabende for begge parter
• Baseret på gensidig forventningsafstemning
• Forberedt i fællesskab
• Velorganiseret og koordineret
• Har ledelsens opmærksomhed og opbakning
Der evalueres ud fra opstillede mål, således vi sikrer et godt og dynamisk samarbejde.
Ud over partnerskaber tilbyder Ungdomsskolen en lang række andre tilbud der er fx
mulighed for:
Turbo forløb,
Foredrag/kurser,
Lærings lokomotivet,
Erhvervsprojekt
 
Kontaktperson: 
Nicolaj Helgestad 
Ungdomsskoleleder
Vejle Ungdomsskole
Område ØST
Mobil: 22 75 74 84


Senest opdateret 16.03.2017 14:20 af LS